Usluge

 

knjigovodstveni servis vrpolje d.o.o. makarska

Obrtnici i slobodna zanimanja:

·       Knjiga ulaznih računa (URA)

·       Knjiga izlaznih računa(IRA)

·       Knjiga primitaka i izdataka (KPI)

·       Materijalno knjigovodstvo

·       Dugotrajna imovina

·       Obračun I evidencija PDV-a

·       Obračun plaća zaposlenicima, te sastavljanje izvještaja vezano za iste

·       Plaćanje računa i isplata plaća preko internet bankarstva

·       Prijava i odjava radnika u HZZO I HZMO

·       Obračun putnih naloga i drugih naknada

·       Pregled stanja kupaca i dobavljača

·       Dugotrajna imovina i obračun amortizacije

·       Statistička izvješća

·       Prijava poreza na dohodak

·       Online zastupanje u svim državnim financijskim institucijama (Fina,Regos,HZZO,HZMO,Porezna uprava)

·       Savjetovanje u vezi porezne politike i poslovnih odluka

knjigovodstvo makarska

Poduzeća:

·       Vođenje financijskog knjigovodstva

·       Robno i materijalno knjigovodstvo

·       Obračun plaća zaposlenicima, te sastavljanje izvještaja vezano za iste

·       Prijava i odjava radnika u HZZO I HZMO

·       Obračun putnih naloga i drugih naknada

·       Plaćanje računa i isplata plaća preko internet bankarstva

·       Knjige ulaznih računa (URA)

·       Knjige izlaznih računa (IRA)

·       Pregled stanja kupaca i dobavljača

·       Dugotrajna imovina i obračun amortizacije

·       Statistička izvješća

·       Obračun i evidencija PDV-a

·       Izrada poreznih prijava poreza na dobit

·       Temeljni financijski izvještaji: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku

·       Online zastupanje u svim državnim financijskim institucijama (Fina,Regos,HZZO,HZMO,Porezna uprava)

·       Savjetovanje u vezi porezne politike i poslovnih odluka