Knjigovodstvo

Djelatnost koja na temelju isprava prati gospodarske procese i financijske tokove te vremenskim tokom sustavno bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda,rashoda i financijskih rezultata poslovanja. https://www.knjigovodstvo-makarska.com/

Knjigovodstvo Read More »