Knjigovodstvo E-libro Makarska

Knjigovodstvo E-libro Makarska rado će Vam pomoći…Imate pitanje? Pišite nam !

 

Što je PDV?

Porez na dodanu vrijednost je oblik oporezivanja potrošnje. Opća stopa PDV-a iznosi 25%,dok se za određene proizvode i usluge primjenjuju niže stope od 13% i 5%. PDV obrazac se mora predavati poreznoj upravi mjesečno odnosno kvartalno ovisno o veličini obrta ili poduzeća…  ( Zaposlenici servisa Knjigovodstvo E-libro Makarska će Vam rado podrobnije objasniti problematiku PDV-a, te Vas savjetovati o zakonskom okviru istog)

Što je porez na dohodak?

Porez na dohodak definira se kao izravni porez, tj. kao porez koji se nameće izravno na dohodak osobe ili domaćinstva koje bi trebali snositi porezni teret. Porez na dohodak je porez sa progresivnim porezniim stopama

  • 12% 26.400,00 kn godišnje (do 2.200,00 kn mjesečno)
  • 24% iznad 26.400,00 kn do 105.600,00 kn godišnje, odnosno na idućih 79.200,00 kn (od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn mjesečno, odnosno na idućih 6.600,00 kn)

DOH obrazac se predaje do 28.02 sljedeće godine za dohodak od samostalnog i nesamostalnog  rada.( Zaposlenici servisa Knjigovodstvo E-libro Makarska će Vam rado podrobnije objasniti problematiku poreza na dohodak, te Vas savjetovati o zakonskom okviru istog i za Vas popuniti navedeni obrazac)

Što je porez na dobit?

Porez na dobit plaćaju na propisanu poreznu osnovicu porezni obveznici koji obavljaju neku djelatnost radi stjecanja dobiti sukladno propisima. Stopa poreza na dobit iznosi 20%. Obvenik poreza na dobit se može postati dobrovoljno ili obavezno ako se ispune navedeni uvjeti:

 ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kn

• dohodak veći od 400.000,00 kn

• posjeduje dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kn

• u prethodnom razdoblju zapošljava prosječno više od 15 djelatnika.

Ako se porezu na dobit pristupi dobrovoljno iz njega se ne može izaći sljedećih 5 godina, dok pristupanjem porezu na dobit iz obaveze možemo izići čim za to ispunimo uvjete…( Zaposlenici knjigovodstvenog servisa E-libro Makarska će Vam rado podrobnije objasniti problematiku poreza na dobit, te Vas savjetovati o zakonskom okviru istog, te Vas savjetovati kako na legalan način platiti što manje poreza na dobit)

Obračun plaće?

Postupak obračuna plaće
OSNOVNA PLAĆA (utvrđuje se postupkom procjene složenosti poslova)
Satnica = Osnovna plaća / Broj sati rada
PLAĆA PO SATIMA RADA = Satnica ⋅ Odrađeni sati
+ Stimulativni dio plaće (svako poduzeće može na svoj način odrediti način utvrđivanja ovog
dijela plaće)
+ Dodaci na plaću (npr. prekovremeni rad, rad noću, rad u smjenama, itd.) = Satnica ⋅ Broj
sati ⋅ Postotak uvećanja
+ Naknade plaće (npr. bolovanje) = Broj sati ⋅ Satnica ⋅ Postotak uvećanja
= BRUTO PLAĆA
– Doprinos za mirovinsko osiguranje – 1. stup (15% od iznosa bruto plaće)
– Doprinos za mirovinsko osiguranje – 2. stup (5% iznosa bruto plaće)
= DOHODAK
– Neoporezivi dio (Osnovica)
x Koeficijent osobnih odbitaka
= POREZNA OSNOVICA
porez po stopi od 12% na iznose porezne osnovice do 2.200,00 kn
porez po stopi od 24% na iznose porezne osnovice od 2.200,01 kn do 6.600,00 kn
POREZ UKUPNO
PRIREZ (Porez ukupno ⋅ Stopa prireza)
– UKUPNO POREZ I PRIREZ
= IZNOS ZA ISPLATU

(Vaše poslovne knjige su u dobrim rukama servisa Knjigovodstvo E-libro Makarska, obratite nam se s povjerenjem)

Povratak na početak

hr