Knjigovodstveno-računovodstvene usluge, savjetovanja i poslovna podrška

Usluge

Obrti i slobodna zanimanja

 • Knjiga ulaznih računa (URA)
 • Knjiga izlaznih računa(IRA)
 •  Knjiga primitaka i izdataka (KPI)
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Dugotrajna imovina
 • Obračun I evidencija PDV
 • Obračun plaća zaposlenicima, te sastavljanje izvještaja 
 • Plaćanje računa i isplata plaća preko internet bankarstva
 • Prijava i odjava radnika u HZZO I HZMO
 • Obračun putnih naloga 
 • Pregled stanja kupaca i dobavljača
 • Dugotrajna imovina, obračun amortizacije
 • Statistička izvješća na godišnjoj razini
 • Prijava poreza na dohodak
 • Online zastupanje u svim državnim financijskim institucijama (Fina, Regos, HZZO, HZMO, Porezna uprava)
 • Savjetovanje u vezi poslovnih odluka i porezne politike

Poduzeća

 •  Vođenje financijskog knjigovodstva
 • Robno i materijalno knjigovodstvo
 • Obračun plaća zaposlenicima, te sastavljanje izvještaja vezano za iste
 • Prijava i odjava radnika 
 • Obračun putnih naloga i drugih naknada
 • Plaćanje računa i isplata plaća 
 • Knjige ulaznih računa URA
 • Knjige izlaznih računa IRA
 • Pregled stanja kupca i dobavljača
 • Dugotrajna imovina i obračun amortizacije
 • Statistička izvješća
 • Obračun i evidencija PDV-a
 • Izrada poreznih prijava poreza na dobit
 • Temeljni financijski izvještaji: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku
 • Online zastupanje u svim državnim institucijama (Fina, Regos, HZZO, HZMO, Porezna uprava)
 • Savjetovanje u vezi porezne politike i poslovnih odluka

Poslovno savjetovanje

Otvarate poduzeće ili obrt?

Osnivate poduzeće ili obrt i niste sigurni gdje krenuti?  Obratite nam se i pomoći ćemo Vam kod otvaranja tvrtke i u potpunosti umjesto Vas riješiti proces pokretanja poslovanja.

Potpore za samozapošljavanje od strane HZZ-a

U 2021. godini HZZ (Hrvatski zavod za zapošljavanje) nudi do 130.000,00 kn za nezaposlene osobe koje žele otvoriti obrt ili poduzeće. Uz našu pomoć dođite do  bespovratnih sredstava prilikom osnivanja poslovnog subjekta.

Trebate pomoć ili savjet?

hr